Przedmiotem inwestycji było opracowanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowej elewacji na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniaowej.

OBIEKT: Grodzka 12 – Elewacje

ADRES: 58-100 Świdnica, ul. Grodzka 12

Usługi świadczone przez PB Wierzyk obejmowały: