Przedmiotem inwestycji było opracowanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowej elewacji na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniaowej.

OBIEKT: Głowna 1 – Elewacje

ADRES: 58-100 Świdnica, ul. Główna 1

Usługi świadczone przez PB Wierzyk obejmowały: