Przedmiotowa inwestycja polegała na wykonaniu projektu wykonawczo – montażowego kościoła minorytów Brzegu. Była to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Brzegu bowiem remont dwukalenicowego dachu to nawiązanie do pierwotnej, gotyckiej formy budynku, o którym pierwsze wzmianki pojawiły się już w 1285 roku. Gotycka budowla uległa zniszczeniu w wielkim pożarze miasta, jaki nawiedził Brzeg w roku 1494. Od tego czasu kościół przestał pełnić funkcje sakralne i stał się obiektem świeckim. Najpierw jako arsenały książęce, później jako remiza strażacka, a po II wojnie światowej jako budynek magazynowy i sklep meblowy. Punktem zwrotnym w historii kościoła stało się zawalenie wieży w 1997 roku po powodzi, jaka nawiedziła Brzeg. Wówczas zawiązało się w Brzegu stowarzyszenie, którego celem była odbudowa kościoła i doprowadzenie go do użyteczności. W 2003 roku miasto za symboliczną złotówkę przekazało kościół Archidiecezji Wrocławskiej, która przywróciła mu funkcje sakralne.

 

OBIEKT:                                                           Kościół Minorytów w Brzegu

ADRES:                                                             Brzeg

 

 

Usługi świadczone przez PB Wierzyk obejmowały: