Przedmiotem inwestycji było opracowanie dokumentacji projektowej  budowy budynku schroniska dla zwierząt wraz z infrastrukturą techniczną  na zlecenie Miasta Świdnicy.

OBIEKT: Schronisko dla zwierząt

ADRES: Świdnica, ul. Pogodna

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 708,2 m2

KUBATURA: 4382,7 m3

Usługi świadczone przez PB Wierzyk obejmowały: