Przedmiotem inwestycji było opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali magazynowo-sprzedażowej wraz z infrastrukturą techniczną  na zlecenie inwestora prywatnego.

OBIEKT: HALA MAGAZYNOWO-SPRZEDAŻOWA

ADRES: 58-100 Świdnica, Słotwina

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 654 m2

KUBATURA: 2616 m3

Usługi świadczone przez PB Wierzyk obejmowały: