W projektowanym obiekcie wydzielono część socjalną oraz część magazynową. W części socjalnej zaplanowano biuro projektów. W części magazynowej składowane będą materiały niezbędne do produkcji i montażu stanowisk laboratoryjnych i automatów zadaniowych.

 

OBIEKT:                                                           Hala magazynowa z zapleczem socjalnym

ADRES:                                                             58-100 Świdnica, Jagodnik 17c

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:                     734,07m2

KUBATURA:                                                    3390,10 m3

 

Usługi świadczone przez PB Wierzyk obejmowały: