Przedmiotowa inwestycja polegała na budowie zespołu budynku wielorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

 

 

OBIEKT:                                                           ZESPÓŁ BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH

ADRES:                                                             58-100 Świdnica, ul. Stęczyńskiego

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:                     m2

KUBATURA:                                                     m3

 

Usługi świadczone przez PB Wierzyk obejmowały: