Przedmiotem inwestycji była budowa zespółu budynków wielorodzinnych z wbudowanymi lokalami usługowymi i garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu.
Więcej szczegółów na GANT POLANICA

 

OBIEKT: BUDYNKI MIESZKANIOWE WIELORODZINNE

ADRES: ul.Zwycięzców, Polanica Zdrój obręb Centrum AM-10 działki nr 488/1, 488/2, 488/3

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 10575 m2

KUBATURA: 27495 m3

 

Usługi świadczone przez PB Wierzyk obejmowały: