Przedmiotem inwestycji było opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną  na zlecenie inwestora prywatnego.

OBIEKT: DOM JEDNORODZINNY

ADRES: Bielawa

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 520 m2

KUBATURA: 2273 m3

Usługi świadczone przez PB Wierzyk obejmowały: