Przedmiotem inwestycji była rozbudowa wraz z przebudową istniejącego budynku piekarni wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną tj. parkingami i ogrodzeniem terenu.

 

OBIEKT: BUDYNEK UŻYTKOWY PIEKARNI

ADRES: Uciechów, ul. Piastowska 29, Gmina Dzierżoniów

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 1205,13m2

KUBATURA: 4114,09 m3

 

Usługi świadczone przez PB Wierzyk obejmowały: