Przedmiotowa inwestycja polegała na rozbudowie wraz z nadbudową istniejącego budynku użytkowego przy ul. Kolejowej 3 w Świdnicy. Stworzono dodatkową powierzchnię usługową oraz powierzchnię socjalną związaną z prowadzoną działalnością.

Sale konsumpcyjne przeznaczone są do jednoczesnego pobytu do 50 osób. Nadbudowę wykonano nie ingerując w istniejące elementy konstrukcyjne przekazując obciążenia z nadbudowanego piętra bezpośrednio na grunt.

 

OBIEKT:                                                           BUDYNEK UŻYTKOWY „BAR TURYSTA”

ADRES:                                                             58-100 Świdnica, ul. Kolejowa 3

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:                     556,0m2

KUBATURA:                                                    2980,0 m3

 

Usługi świadczone przez PB Wierzyk obejmowały: